• В корзине пусто!

  • В корзине пусто!

ПрАТ “ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”

 

Протокол зборів

Протокол лічильної комісії

Протокол наглядової ради

Повідомлення про збори

Звіт генерального директора ПрАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» за підсумками 2020 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

ПЕРЕЛІК АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ

Перелік акціонерів які мають право на участь на Загальних зборах

Положення про кожну філію та кожне представництво

Положення_Наглядова_Рада_

Положення_Ревiзiйна_комiсiя_

звіт гнр директора 2019

прспект емісії товариства

Свідотство

Державний акт-1

Державний акт-2

Державний акт-3

Статут ПрАТ

Цінні папери

Положення про загальні збори

Положення про Наглядову раду

Положоження про генерального директора

Положення про Ревізійну комісію

Засновницький договір

Пропект емісії товариства

Положення про філії та представництва товариства

 

Річна інформація емітента 2019

Річна інформація емітента 2018

Річна інформація емітента 2017

Звіт по аудиту фін. звітності 2018

Звіт незалежної аудиторки 2019

Звіт незалежного аудитора 2016

Звіт незалежного аудитора 2017

Звіт незалежного аудитора 2014

Звіт з корпоративного управління

 

 

Приватне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод” ЄДРПОУ-00306012

місцезнаходження: Україна, 12122, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2020 РІК

Протокол зборів 2020

Прот_реєстр_ком_30102020

Прот_ліч_ком_30102020

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітету

Повідомлення про інформацію

Відомості про зміну

Повідомлення про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володарсько-Волинський льонозавод»

Повідомлення про скасування скликання чергових зборів акціонерів.

Повідомлення про інформацію

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансовий стан

Річна інформація імітента цінних паперів за 2019 р

Звіт з корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»

Звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ «Володарсько-Волинський льонозавод» за 2019 фінансовий рік

Повідомлення про збори

Повідомлення про інформацію

Відомості про зміну акціонерів

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2019 РІК

Річна іноформація емітента цінних паперів ПАТ “Володимир-Волинський льонозавод” за 2018 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Висновки Аудитора товариства

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2018 РІК

Повiдомлення про збори 2018

Повідомлення про інформацію 2018

Продовження інформації 2018

Протокол 1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Протокол 2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Висновки Аудитора товариства

Протокол засідання лічільної комісії про підсумки голосування нга чергових загальних зборах акціонерів

ДОКУМЕНТИ ЗА 2017 РІК

 

Повідомлення про збори 2017

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод” за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Спростування особливої інформації

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Висновки Аудитора товариства

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2016 РІК

Висновки Аудитора товариства

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2014 РІК

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Протокол засідання наглядової ради

Протокол засідання наглядової ради

Висновки Аудитора товариства

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2013 РІК

Протокол засідання наглядової ради

 

ДОКУМЕНТИ ЗА 2012 РІК

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Протокол реєстраційної комісії

Протокол засідання лічильної комісії

Протокол Рішення про переведення випуску простих іменних акцій